Lien hệ Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp | Contact

  • - Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La
  • - Giờ làm việc: 08:00 - 20:00. Chủ nhật: 10:00 - 16:00.
  • - Điện thoại: 02123.878.489
  • - Email: ttyt.sopcop@sonla.gov.vn

Bản đồ