Ban giám đốc

Ban Giám đốc

 


GIÁM ĐỐC

BSCK I: Lường Văn Xuân

Lý luận chính trị: Cao cấp

 


PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCK I: Tòng Văn Châm

Lý luận chính trị: Cao cấpPHÓ GIÁM ĐỐC

BS: Hà Thương Huyền

Lý luận chính trị: Trung cấp

 


Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận