UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1469/UBND-KT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La. V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Để Tăng cường các biện pháp phòng, chống chủ động ngăn chặn có hiệu quả bệnh Dại bùng phát trên địa bàn tỉnh, hạn chế số người tử vong vì bệnh Dại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Y tế và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý đàn chó, mèo, phòng chống bệnh Dại theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ, thanh toán bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 (Chương trình quốc gia) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 và Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh xảy ra trên động vật và gây bệnh trên ngườiXem nội dung chi tiết tại đây: Tăng cường phòng dại
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận