Truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống

Truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiệu số và miền núi năm 2024

.
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận