Trạm Y tế xã Púng Bánh huyện Sốp Cộp

Trạm Y tế xã Púng Bánh huyện Sốp Cộp. Trưởng trạm Y sỹ Lò Văn Chừng- Điện thoại 0869-529-396


Họ và tên

Chuyên ngành

Chức vụ

Số điện thoại

Lò Văn Chừng

Y sỹ

Trưởng trạm

0869-529-396

Tòng Văn Phú

Điều dưỡng TC

Phó trạm

0977-377-063

Lò Văn Hoài

Y sỹ

Viên chức

 

Tòng Thị Thủy

Y sỹ

Viên chức

 

Tòng Văn Phính

Y sỹ

Viên chức

 

Lò Thị Thươi

Nữ hộ sinh

Viên chức

 

Lò Thị Hiệp

Dân số viên

Viên chức

 

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận