Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS

.

 Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS

 

Quyền Trưởng khoa

BS: Tòng Văn Thu             CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi;

2.      Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyên nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tỏ chức triên khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;

3.     Tô chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiềm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

4.     Tô chức triển khai các hoạt động phòng, chổng HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các Trung tâm trên địa bàn huyện trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, Buprenorphine;

5.      Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

6.    Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;

7.     Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số, các dự án liên quan về y tế dự phòng; phòng, chống bệnh xã hội; HIV/AIDS trên địa bàn huyện, thành phố;

8.     Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do  Giám đốc, Phó giám đốc giao.

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận