Khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Dược

.

         1. Khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Dược

 


 

 


 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh

-      Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

-     Khám bệnh, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

-     Tổ chức khám sức khóe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.

-      Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khoe theo quy định của pháp luật.

-     Thực hiện khám, giám định sức khoe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

-     Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án, hợp tác quốc tế, dịch vụ liên quan đến phòng chống các yếu tố nguy cơ, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, rối loạn chuyẻn hóa và bệnh do dinh dưỡng không hợp lý.

-     Thực hiện chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Trung tâm không đủ khả năng giai quyết.

            1.2. Công tác xét nghiệm

-      Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn cua Trung tâm và y tế tuyển xã; lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gủi tuyến trên theo quy định;

-     Phối hợp với Khoa Cận lâm sàng của các Trung tâm trên địa bàn huyện để triến khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn;

-     Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền.

1.3.  Công tác Dược

-      Lập kê hoạch, cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phấm, hóa chất, vật tư y tê bao đảm đu số lượng, chất lượng cho nhu cầu khám bệnh, chừa bệnh; phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa;

-     Ọuản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu;

-      Làm đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điêu trị; bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”;

-      Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sư dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc;

-      Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong Trung tâm;

-      Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc, Phó giám đốc giao.

 

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận