Khoa An toàn thực phầm- Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng

.

Khoa An toàn thực phầm- Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng

 

Trưởng khoa: Bs Quàng Văn Doãn

 

 

Phó Trưởng khoa: CNYTCC Lò Văn Khoa

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện;

2. Tham mưu thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp;

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát; tham gia các đoàn thanh tra công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm;

4. Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

5. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố;

      6.  Điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;

7. Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và các đợt cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý;

8. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số, các dự án liên quan về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, thành phố;

9. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về lĩnh vực y tế công cộng và dinh dưỡng.

10. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sơ y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

11. Phối hợp và triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về dinh dường trên địa bàn huyện;

12. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an tọàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

13. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chât lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuân theo quy định vê chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;

14. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng văn hoá sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;

15. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số, các dự án về dinh dưỡng, sức khỏe môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chổng bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện;

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc, Phó giám đốc giao.

 

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận