Hướng dẫn áp dụng tạm thời việc phân loại và thực hiện cách ly y tế trong phong chống dịch COVID-19

Hướng dẫn áp dụng tạm thời việc phân loại và thực hiện cách ly y tế trong phong chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn cách ly y tế


Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận