Cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức, pháp luật về “Giới, Bình đẳng giới và Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

Câu hỏi và giợi ý trả lời thi viết tìm hiểu kiến thức, pháp luật về “Giới, Bình đẳng giới và Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021


Xem chi tiết tại đây: Gợi ý Câu hỏi và trả lời

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận